ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - نمایشگاه ستاد بازسازی عتبات عالیات در بانک ملی ایران سرپرستی استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان خراسان رضوی , نمایشگاه دستاوردهای ستاد بازسازی عتبات عالیات در سرپرستی بانک ملی استان خراسان رضوی برگزار گردید در این برنامه جناب آقای دهنوی رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان خراسان رضوی به ایراد سخ