برای دیدن تصویر در ابعاد واقعی بر روی آن کلیک نمائید.


لطفا پس از دریافت و تکمیل، فرم مربوطه را به انضمام کپی شناسنامه و کارت ملی به دبیرخانه ستاد بازسازی عتبات عالیات استان به شماره فکس 38555609 ارسال نمائید.