ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - فرم کسر از حقوق ادارات استان خراسان رضوی

برای دیدن تصویر در ابعاد واقعی بر روی آن کلیک نمائید.