معاونت فرهنگی و روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان خراسان رضوی منصوب شد.


به گزارش روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی ، طی حکمی از جعفر دهنوی رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی، مهدی ثابت  به‌عنوان  معاونت فرهنگی و روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات استان خراسان رضوی معرفی شد.

در این مراسم همچنین از زحمات جناب آقای سید هاشم فیروزی در زمان تصدی این پست تجلیل گردید .