گزارش تصویری از مراسم باشکوه تشیع پیکر آیت الله واعظ طبسی