ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - دومین جلسه شورای اداری ستاد در سال 1395

دومین جلسه شورای اداری ستاد بازسازی عتبات عالیات استان خراسان رضوی  در سال جدید برگزار گردید .


به گزارش روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی , روز یکشنبه مورخ 95/01/22 دومین جلسه شورای اداری ستاد بازسازی عتبات عالیات استان خراسان رضوی  در سال جدید با حضور رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی جناب آقای دهنوی و جانشین ایشان جناب آقای پارسا و تمامی معاونت ها در ستاد استان برگزار گردید .