ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - طلاكاري گنبد حرم علوي در مراحل پاياني

پروژه طلاكاري وترميم بـارگـاه مطهر علوي به مراحل پاياني نزديك مي شود.توليت آستان قدس علوي با حضور در كارگاه طلاكاري پروژه ترميم گنبد مطهر از روند پيشرفت اين پروژه بازديد كرد.


به گزارش روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی  ،توليت آستان قدس علوي با حضور در كارگاه طلاكاري پروژه ترميم گنبد مطهر از روند پيشرفت اين پروژه بازديد كرد.
پروژه طلاكاري وترميم بارگاه مطهر علوي به مراحل پاياني نزديك مي شود.
توليت آستان قدس علوي با اعلام اين خبر در محل اجراي پروژه و بازديد از آن افزود: روند پيشرفت كار پروژه بسيار خوب است وطلاكاري بيش از يك سوم صفحات فلزي گنبد به پايان رسيده و با توجه به رسيدن به بخش كوچكتر گنبد در نقاط مرتفع روند پيشرفت پروژه سريعتر خواهد بود.
حجت الاسلام حبل المتين در ادامه ضمن تشكر وقدرداني از تمامي دست اندركاران اين پروژه ابراز اميدواري كرد در روز عيد غدير امسال از گنبد مطهر بارگاه مطهر علوي رونمايي شود.