ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - تشکیل جلسه شورای اداری ستاد بازسازی عتبات عالیات تایباد

تشکیل جلسه شورای اداری ستاد بازسازی عتبات عالیات تایباد و معارفه مسئول جدید این ستاد توسط رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان خراسان رضوی جناب آقای دهنوی