ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - گزارش تصویری اعزام هشتمین ک