ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - کمیته اربعین حسینی تشکیل جلسه داد

کمیته اربعین حسینی امروز شنبه 11 شهریور ماه 96  در محل ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی تشکیل جلسه داد.


به گزارش روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی ، جلسه کمیته اربعین حسینی امروز شنبه 11 شهریور ماه 96  در محل ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی با حضور اعضاء برگزار گردید .

در این جلسه که با حضور جناب آقای پارسا سرپرست ستاد ، جناب آقای مولوی مسئول کمیته اربعین ، جناب آقای بنی اسد جانشین سنتد اربعین و مسئولین محور ها ، معاونین ستاد و سایر اعضاء برگزار گردید

در این جلسه جناب پارسا پس از تبریک عید بزرگ قربان به  بررسی مصوبات جلسه قبل و اقدامات صورت گرفته پرداختند در ادامه آقای مولوی به برنامه های پیش رو پرداختند .

سپس هریک از اعضاء ضمن ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته نکاتی را نیز جهت رفع سریع مشکلات و تسریع در انجام برنامه ها مطرح نمودند .