ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - اولین جلسه مسئولین حراست محورهای اربعین حسینی

اولین جلسه مسئولین حراست محورهای پنجگانه اربعین حسینی برگزار گردید.

 


به گزارش روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی ، اولین جلسه مسئولین حراست محورهای پنجگانه اربعین حسینی خراسان رضوی امروز پنجشنبه مورخ 27 مهرماه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی راهکارها و مسائل امنیت موکب ها پرداخته شد.