هشتمین جلسه شورای معاونین ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی با حضورمسئول ستاد و معاونین در دفتر این ستاد برگزار گردید.

 

به گزارش روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی ، هشتمین جلسه معاونین این ستاد در سال جاری با حضور جناب آقای پارسا سرپرست ستاد و معاونین در دفتر این ستاد  برگزار گردید .جلسه با آیات کلام الله نور آغاز ، در ادامه جناب آقای پارسا ضمن خداقوت به معاونین به جلسه جمع بندی اربعین حسینی در ستاد مرکز که با حضور مسئولین ستادهای استان ها برگزار گردید اشاره و رشد چشمگیر خراسان رضوی در انجام تعهدات خود را از الطاف باری تعالی و کمک اهل بیت (علیهم السلام) دانستند.

 در ادامه پس از ارائه گزارش هریک از معاونین از فعالیت های حوزه خود به بررسی مصوبات جلسه قبل پرداخته شد.