نخستین جلسه شورای معاونین ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی در سال 1397 برگزار گردید

 

به گزارش روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی ، اولین جلسه شورای معاونین ستاد استان در سال 1397 امروز یکشنبه 19 فروردین ماه با حضور آقای پارسا سرپرست ستاد و معاونین ایشان در دفتر این ستاد  برگزار گردید

در این جلسه به بررسی برنامه های سال 97 پرداخته شد .