اکبر پارسا مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی و مسئول کمیته مشارکت های مردمی اسکان و تغذیه اربعین حسینی 97 در ایام اربعین از مواکب این استان دیدار نمودند


به گزارش روایط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی ، اکبر پارسا مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی و مسئول کمیته مشارکت های مردمی اسکان و تغذیه اربعین حسینی 97 ضمن بازدید از مواکب استان در جلسات این محورها نیز حاضر شدند و به بررسی شرایط مواکب پرداختند