پنجمین جلسه اربعین حسینی 98 ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی برگزار گردید.

 

به گزارش روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی ، امروز  دوشنبه 28 مردادماه 98 پنجمین جلسه کمیته اربعین حسینی ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی با حضور آقای پارسا مسئول ستاد،جانشین و معاونین ایشان و مسئولین محورهای اربعین حسینی برگزار گردید .
در این جلسه به بررسی شرایط مواکب هر محور و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت مواکبی که در اربعین سال 97 ارائه خدمات داشتند پرداخته شد.