ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - پنجمین جلسه اربعین حسینی ستادبازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی

پنجمین جلسه اربعین حسینی 98 ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی برگزار گردید.

 

به گزارش روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی ، امروز  دوشنبه 28 مردادماه 98 پنجمین جلسه کمیته اربعین حسینی ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی با حضور آقای پارسا مسئول ستاد،جانشین و معاونین ایشان و مسئولین محورهای اربعین حسینی برگزار گردید .
در این جلسه به بررسی شرایط مواکب هر محور و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت مواکبی که در اربعین سال 97 ارائه خدمات داشتند پرداخته شد.