ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - گزارش تصویری از موکب خدماتی علی بن موسی الرضا(ع) در اربعین 98 عمود 803

خراسان رضوی با 87 موکب در اربعین 98 حاضر و به ارائه خدمات پرداختند