ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - برگزاری دهمین جلسه شورای اداری ستاد در سال 98

دهمین جلسه شورای اداری ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی در سال 98 برگزار شد


به گزارش روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی ، امروز چهارشنبه 22 آبان ماه دهمین جلسه شورای اداری ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی در سال 98 با حضور آقای پارسا مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی، معاونین ایشان ، و مسئولین محورهای پنجگانه اربعین حسینی برگزار گردید.

در این جلسه با ارائه گزارش مسئولین محورهای اربعین حسینی 98 ، جمع بندی اربعین 98 انجام گردید در ادامه هر یک از معاونین گزارش معاونت خود را در خصوص بازسازی عتبات عالیات و خصوصا اربعین حسینی ارائه کردند.