ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - ساخت مخازن آبرسانی و لوله کشی اطراف حرم مطهر امام علی(ع)

این پروژه در راستای حل مشکلات آب رسانی حرم و افزایش سطح بهداشت انجام پذیرفت.


پروژه ساخت مخازن آبرسانی و لوله کشی اطراف حرم مطهر امام علی(ع) در شهر نجف اشرف از تاریخ 1383/4/15 آغاز و در تاریخ 1389/03/11 افتتاح گردید که مراحل پروژه به شرح زیر است: 

 نخستین مخزن آبی به ظرفیت 2000متر مکعب با موتورخانه در حدفاصل 1384/5/30 تا 1384/9/21 در باب طوسی حرم مطهر ساخته شد.

مخزن دوم نیز با ظرفیت 2000 متر مرکعب در انتهای خیابان طوسی از 1388/6/10 تا 1389/3/11 ساخته شد.

لوله کشی از فاصله 17 کیلومتری حرم مطهر به طول 6.5 کیلومتر با ضخامت 8 اینچ از مخزن اصلی شهر نجف تا حرم مطهر از تاریخ 1382 تا 1386  ساخته شد.

لوله کشی رینگ اطراف حرم مطهر علوی  با گودبرداری و کارگزاری لوله 18 اینچ از تاریخ 1384/7/28 تا 1384/11/10  ساخته شد.