ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - تقدیر از خیر تربت جامی برای کمک های مستمر جهت بازسازی و توسعه عتبات

با حضور مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات تربت جام و هیئت همراه و با همراهی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی این شهرستان از خیر محترم محمدعلی اسکندری تقدیر گردید.


با حضور مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات تربت جام و هیئت همراه و با همراهی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی این شهرستان از خیر محترم محمدعلی اسکندری تقدیر گردید.
 
قابل ذکر است این خیر پنج سال است ماهیانه مبلغ پنج میلیون ریال جهت بازسازی و توسعه  عتبات کمک میکند. 
 
وی که تحول در زندگی خویش را مدیون ارادت و توجه به اهلبیت میداند گفت: به این خاندان بدهکارم و تا زنده ام و توان مالی دادم ان شاء الله انجام وظیفه خواهم کرد.