ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - اهداء مبلغ یک میلیارد و صدوپنجاه میلیون وپانصد هزار ریال توسط خیر مشهدی

خیر مشهدی حاجیه خانم حرمت منفرد از روستای گنبد باز بخش مرکزی شهرستان مشهد مقدس در  مبلغ یک میلیارد و صدوپنجاه میلیون وپانصد هزار ریالجهت توسعه اعتاب مقدسه کمک کرد


خیر مشهدی حاجیه خانم حرمت منفرد از روستای گنبد باز بخش مرکزی شهرستان مشهد مقدس  با اهداء مبلغ 1105500000ریال(یک میلیارد و صدوپنجاه میلیون وپانصد هزار ریال) در ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها کربلا معلا مشارکت نمود