ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - مواکب مشهد مقدس در 40 روستا در قالب طرح مهرورزی و فرهنگ سازی

تعدادی از مواکب مشهد مقدس در قالب طرح مهرورزی و فرهنگ سازی در 40 روستای محروم مشهد


به گزارش روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسیان رضوی ، تعدادی از مواکب مشهد مقدس در قالب طرح مهرورزی و فرهنگ سازی در 40 روستای محروم مشهد مسقر و اقدام به ارائه خذمات به مردم محروم این مناطق نمودند این مواکب خدماتی همچون : پزشکی، بهداشتی ، آموزشی، تعمیرات و ساخت بناها و ... ارائه نمودند .
این طرح که به مدت 1 هفته برگزار گردید تا اربعین حسینی ادامه داشت