ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - احداث مسجدوحسینیه بین راهی ستادبازسازی عتبات عالیات تربت حیدریه

با اهدای یک قطعه زمین پروژه مسجد وحسینیه بین راهی ستادبازسازی عتبات عالیات بنام مبارک امام رضا(ع) احداث میشود 


به گزارش روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی، با اهدای یک قطعه زمین بمساحت بیش ازسیصد مترمربع درحاشیه بلوار امام رضا(ع)مقابل روستای منظر این پروژه مسجد وحسینیه بین راهی ستادبازسازی عتبات عالیات بنام مبارک امام رضا(ع) احداث میشود 
آقای اصغرزاده خیر و مالک محترم زمین با حضور در محل بیت امام جمعه و در حضور مسئولین ستادبازسازی عتبات عالیات وموکب محبان الرضا(ع) باامضای قراردادی این زمین را واگذار نمود.
 مقرر شد بامشارکت خیرین شهرستان پروژه مسجد وحسینیه امام رضا(ع) در سریع ترین زمان ممکن ساخته شود تا مورد استفاده عموم مردم و بویژه زائرین پیاده علی ابن موسی الرضا(ع )قرار گیرد.