ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - اهداء یک قطعه زمین در بیلند گناباد به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون ریال

خیر روستای بیلند گناباد، زمین خود را به ستاد بازسازی عتبات عالیات اهدا نمود.


به گزارش روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی، یک قطعه زمین در بیلند گناباد به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون ریال توسط خیر ارجمند جناب آقای عباسی به ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان گناباد اهداء شد
آقا سمایی مسئول و معاونین ستاد بازسازی عتبات عالیات گناباد به حضور در منزل این خیر گرامی از ایشان تقدیر و تشکر نمودند.