ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - توزیع ۲۵۰ پرس غذای گرم توسط ستادبازسازی عتبات عالیات تربت حیدریه

 ستاد بازسازی عتبات عالیات تربت حیدریه ۲۵۰ پرس غذای گرم توزیع کرد


همزمان با نهمین روزازماه مبارک رمضان و با مشارکت دوخیر بزرگوار تعداد۲۵۰ پرس غذای گرم طبخ وبین خانواده های مختلف توزیع شد 

شایان ذکراست هرهفته تعداد یکهزار عددحواله نان نیز توسط کیوسک فرهنگی ستاد عتبات عالیات تربت حیدریه دراختیار نیازمندان قرارمیگیرد.