ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - کمک 32 میلیون تومانی خیر مشهدی جهت ساخت صحن حضرت زینب (س)

خیر مشهدی 32 میلیون تومان جهت ساخت صحن مطهر حضرت زینب (س) کمک کرد


به گزارش روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی ، در ماه ضیافت الهی و در ایام پر فیض قدر خیر مشهدی آقای نوروز علی شاکری بنه گز با حضور در ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مبلغ 32 میلیون تومان را جهت کمک در ساخت پروژه صحن مطهر حضرت زینب (س) اهدا و باقیات و صالحاتی ماندگار برای خود در پیشگاه باری تعالی ثبت و ضبط نمود