ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - اصناف کمک به بازسازی عتبات

جعفر معماریان تهرانی، نائب رئیس مجمع خیرین ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی اظهار داشت : اضناف و بازاریان مشهدی همواره مشتاق کمک در روند بازسازی و توسعه عتبات عالیات بوده واین کار را جزو افتخارات خود می دانند.

ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضویوی افزود : جلسات متعددی با اصناف مختلف برگزار شده تا نحوه همکاری آنها در روند بتزسازی عتبات عالیات مشخص شود.معماریان تصریح کرد : دو صنف طلافروشان و سنگ کاران تاکنون کمکهای زیادی را به ستاد بازسازی عتبات عالیات انجام داده اند و امیدواریم این کمک ها افزایش یابد.

وی تصریح کرد : نیازهای حرم مطهر معصومین ، درکشور عراق شناسایی شده و بر اساس آن از اعضاء خواسته شده تا کمکهای خود را به منظور بازسازی و توسعه به ستاد عتبات عالیات استان اهداء نمایند.