ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - قبور ائمه اطهار(ع) نماد عترت

اکبر صابری فر عضویت در مجمع خیرین ستاد بازسازی عتبات عالیات استان خراسان رضوی را نورانی ترین دوران خدمت و تلاش خود می داند.وی با اشاره ای لطیف به روزهای آخر زندگانی پربار پیامبر گرامی اسلام (ص) و به اهمیت کتاب خدا و اهل بیت (ع) عترت و طهارت برای امت اشاره می کن

ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضویصابری فر با اشاره به ولایت مداری ، عشق زلال و پاک ایرانیان نسبت به ساحت مقدس اهل بیت (ع) به جایگاه عتبات عالیات نزد مردم مسلمان ایران می پردازد و می افزاید : قبور ائمه اطهار (ع) در عراق نماد عترت است و اگر نگاهی به تاریخ داشته باشیم می بینیم بیشتر ایرانیان بودند که قبور ائمه اطهار (ع) را در عراق ساختند و بازسازی کردند، مخصوصا در دوران صفویه و قاجار و هم اکنون نیز نکهداری آن را ایرانیان بیشتر انجام می دهند . وی در پایان به تلاش چشمگیر انجام گرفته پس از سقوط صدام در بازسازی عتبات عالیات اشاره می کند و می گوید : در عراق در ظرف همین مدت کوتاه پس از صدام کارهای حسینی خوبی صورت گرفته است اما کافی نیست و ما باید به گونه ای عمل کنیم که هر فرزندی در ایران متولد می شود یکی از وظایف اصلی خود را کمک به بازسازی عتبات عالیات بداند و در جهت نگهداری این اماکن خود را موظف بداند.