ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - توسل به ائمه هیچ وقت بی جواب

سید مهدی مصطفوی عضو مجمع خیرین ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی با اشاره به وضعیت عتبات عالیات در دوران حکومت صدام ،تلاش در رابطه با بازسازی عتبات عالیات را توفیق و افتخار می داند و می گوید : مردم ولایتمدار ایران مخصوصا خراسانی های عزیز به این نکته توج

ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضویباید این فرصت را غنیمت شمرده و از آن نهایت استفاده را ببریم چون ممکن است که فردا این فرصت مهیا نباشد پس باید تمام سعی و تلاش خودمان را به کار ببریم و آن گونه که شایسته امامان (ع) است مراقد آنان را بازسازی کنیم.در این راه لازم نیست حتما خیلی پولدار و متمکن باشیم چه بسا کمک های اندک وقتی روی هم قرار می گیرد کارسازتر می شود.