ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - برنامه ویژه تبلیغی برای مشا

مسئول کمیته فرهنگی و تبلیغی مجمع خیرین ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی از مشارکت اصناف و فرهنگیان در روند بازسازی عتبات عالیات خبر داد.غلامحین حیدری اظهار داشت : مردم کشور ما از گذشته تاکنون به ائمه معصومین ، خصوصا امام حسین (ع) ارادت ویژه ای داشته و تمام تلاش خود را ب

ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضویحیدر در ادامه به اقدامات صورت گرفته به منظور مشارکت بیشتر اقشار مردم در روند بازسازی عتبات عالیات اشاره کرد و گفت : برنامه های تبلیغی زیادی با کمک رسانه ها و مجموعه های مختلف برنامه ریزی شده که انتشار ویژه نامه شمیم تراب نیز در همین راستا بوده است.