ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - اجراي طرح هاي بازسازي حرم ک

در ديدار جانشين توليت حرم مطهر امامين جوادين و هيئت همراه با رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات، اجراي طرح هاي بازسازي و توسعه اي اين حرم نهايي شد.


به گزارش روابط عمومي ستاد بازسازي عتبات عاليات، در اين نشست سيدمحمد حيدري جانشين توليت حرم مطهر امامين جوادين از فعاليت هاي ستاد در اين حرم اظهار رضايت کرد و گفت: عملکرد اين ستاد در چند سال گذشته چه در امور طراحي و چه به لحاظ کيفيت و سرعت عمل بسيار خوب بوده است. وي به طرح هاي اجرا شده در کاظمين از قبيل طلاکاري گنبدها، سنگ کاري و معرق کاري رواق ها، ساخت درها و بازسازي مسجد صفويه اشاره و براي انعقاد قرارداد و اجراي طرح هاي مطالعه شده و مورد تفاهم، از ستاد بازسازي عتبات عاليات دعوت کرد.در اين جلسه رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات خراسان رضوي نيز به تشريح پروژه هاي جديد ستاد در حرم مطهر امامين جوادين پرداخت و افزود: اين طرح ها شامل طلاکاري سه ايوان باب القبله، باب المراد، باب القريش و ۴گلدسته بزرگ اين حرم در دستور کار قرار خواهد گرفت. در بخش عمراني نيز کاشي کاري، آيينه کاري و سنگ کاري سه ايوان مذکور به همراه ورودي ايوان شمالي مسجد صفويه و باقي مانده سنگ کاري رواق ها، معرق کاري داخل رواق ها و بازسازي کتيبه زير قبه اطراف ضريح اجرايي خواهد شد.دهنوي تاکيد کرد: بنا به درخواست توليت حرم مطهر عمليات اجرايي آيينه کاري، کاشي کاري و سنگ کاري مسقفات جديد باب المراد و باب القريش به مساحت ۲۵۰۰مترمربع و ساخت مهمانسرايي ويژه زائران به مساحت ۳هزار مترمربع را آغاز خواهيم کرد که اجراي آن ها حداقل ۲سال به طول مي انجامد.