ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - سنگی که کبود شد و متبرک

در روز سوم شعبان سال چهارم هجری، دومین فرزند حضرت زهرا(علیها السلام) و امام علی(علیه السلام) پا در عرصه خاکی نهاد و به این ترتیب پنجمین معصوم عصمت و طهارت طلوع کرد.


به گزارش روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی در "مشهد النقطه" شهر حلب که محل زیارت عاشقان اهل‌بیت است، سنگی است که سر مبارک امام‌حسین(علیه السلام) روی آن قرار داده شده و قطره خونی روی آن ریخته شد.
روایت شده است که بعد از اتمام جنگ "طَف" در کربلا، کاروان ابن‌زیاد به همراه اسرای واقعه "طف" به سمت شام حرکت کرد و در امتداد رود فرات از سرزمین‌های مختلفی رد شدند تا اینکه به منطقه "حلب" رسیدند و سر مبارک امام حسین(علیه السلام) را در آن موضع قرار دادند و مدتی را آنجا توقف کردند.