متقاضيان سفر عتبات عاليات كه در قرعه كشي پذيرفته شده اند، از امروز مي‌توانند براي قطعي كردن ثبت نام خود به سامانه پيش ثبت نام عتبات سازمان حج و زيارت مراجعه كنند.


به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، متقاضيان سفر عتبات عاليات كه در قرعه كشي پذيرفته شده اند، از ساعت ۹ صبح امروز يكشنبه ۴ اسفند ۹۲، بر اساس زمان اعلام شده براي هريك از اولويت‌ها مي‌توانند براي قطعي نمودن ثبت نام خود به سامانه http://atabat.haj.ir مراجعه كنند.

بر اساس اين اعلام دارندگان اولويت‌هاي يك و دو از ساعت ۹ صبح چهارم اسفند، دارندگان اولويت‌هاي سه و چهار از ساعت ۱۰ صبح روز چهارم اسفند، دارندگان اولويت ۵ از ساعت ۱۳ روز يكشنبه چهارم اسفند و دارندگان اولويت ۶ از ساعت ۱۵ روز يكشنبه چهارم اسفند مي‌توانند نسبت به قطعي كردن ثبت نام خود با مراجعه به سامانه http://atabat.haj.ir اقدام كنند.

در ضمن دارندگان اولويت ۷ (ذخيره) جهت اطلاع از آخرين وضعيت پذيرش خود مي‌توانند از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۹۲/۱۲/۰۷ به سامانه ثبت نام عتبات مراجعه نمايند.

پيش ثبت نام اين دوره عتبات عاليات از ۱۲ بهمن ماه سال جاري آغاز و تا ۲۵ بهمن ماه ادامه داشت و ثبت نام كنندگان براي اطلاع از نتايج قرعه كشي اين دوره مي‌توانند به سامانه http://atabat.haj.ir مراجعه نمايند.

متقاضيان اين دوره سفرهاي عتبات عاليات مي‌توانند از ۲۳ اسفند ۹۲ تا ۳۱ خرداد ماه ۹۳ به اين سفر معنوي اعزام شوند.