ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - ايستگاه راه آهن مدينه به مو

راه‌آهن مدينه بين سال‌هاي ۱۹۰۸ تا ۱۹۱۶ در دوران سلطان عبدالحميد دوم عثماني به عنوان خط مواصلاتي مدينه و دمشق فعاليت مي‌كرد كه از آن پس تا كنون براي هميشه تعطيل مانده است.