ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - بازدید منوچهر متکی از پروژه

منوچهر متکی وزیر امور خارجه اسبق کشورمان از پروژه های ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی بازدید کرد.


به گزارش روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی ، منوچهر متکی در سفر خود به مشهد مقدس از کارگاه آفرینش های هنری ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی بازدید کرد.

متکی ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های انجام شده در جهت بازسازی اعتاب مقدسه از عوامل ستاد بازسازی عتبات عالیات تشکر و قدردانی کرد.