ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - کار بازسازی عتبات نمادی از

بازسازی عتبات عالیات در شهرهای عراق یک کار ویژه انسانی و نمونه یک محبت است.

به گزارش روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی،تقوی رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در پنجمین همایش سراسری بازسازی عتبات عالیات در گفتگو با خبرنگارما گفت: این کارها و فعالی

وی افزود: یکی از جلوه های دین داری در اسلام محبت است که اگر به اوج خود برسد به عشق تبدیل می شود.
وی با اشاره به اینکه محبت یکی از مهمترین مسایل در اسلام است خاطرنشان کرد: محبت به قدری مهم است که مزد رسالت در اسلام قرار گرفته که محبت به خدا و اولیایش و خدمت در بازسازی عتبات عالیات نمونه  ای از این محبت است.
وی در پایان یادآور شد: در این خصوص ائمه جمعه در استانها را به کمک در بازسازی عتبات عالیات دعوت می کنم.