ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - اسامی روز غدیر

اسامی روز غدیر در کلام امام رضا† علیه السلام :


اسامی روز غدیر در خطبه غدیریه امام رضا†

1.وإنه لیوم الکمال                             همانا آن،روزکمال است
2.ویوم مرغمةالشیطان                       روز بخاک مالیدن بینی شیطان است                 
3.ویوم تقبل أعمال الشیعةومحبی آل محمد      روزقبولی اعمال شیعیان ومحبان آل محمداست
4.وهویوم تنفیس الکرب                           روزرفع اندوه است
5.ویوم تحطیط الوزر                                 روز برزمین گذاشتن گناهان سنگین است
6.ویوم الحباء والعطیة                                روزبخشش وهدیه دادن بدون حساب است
7.ویوم نشرالعلم                                    روز انتشارعلم ودانش است
8.ویوم البشارةوالعیدالأکبر                          روزبشارت وعیدبزرگتر است
9.ویوم یستجاب فیه الدعاء                                 روز استجابت دعا است
10.ویوم الموقف العظیم                              روز ایستگاه بزرگ است
11.ویوم لبس الثیاب ونزع السواد                    روزپوشیدن لباس ودرآوردن لباس سیاه است
12.ویوم الشرط المشروط                             روزشرط ومشروط است
13.ویوم نفی الغموم                                    روز دور کردن غمها است
14.ویوم الصفح عن مذنبی شیعةأمیرالمؤمنین        روز عفو ازگنهکاران شیعه است
15.وهویوم السبقة                                       روز مسابقه است  
16.ویوم إکثارالصلاةعلى محمدوآل محمد            روز زیادصلوات فرستادن برپیامبروآل اوست
17.ویوم الرضا                                                 روز رضایت است
18.ویوم عیدأهل بیت محمد                                     روز عید اهل بیت پیامبر است
19.ویوم قبول الأعمال                                    روز قبولی اعمال است
20.ویوم طلب الزیادة                                    روز درخواست زیادی از خداوند است
21.ویوم استراحةالمؤمنین                                      روز استراحت مومنین است
22.ویوم المتاجرة                                          روز تجارت است
23.ویوم    التودد                                          روز مهرورزی است
24.ویوم الوصول إلى رحمةالله                                     روز رسیدن به رحمت الهی است
25.ویوم التزکیة                                          روز خودسازی است
26.ویوم ترک الکبائروالذنوب                           روز ترک گناهان بزرگ است
27.ویوم العبادة                                                    روز عبادت وبندگی است
28.ویوم تفطیرالصائمین                                                            روز افطاردادن روزه داران است
29.هویوم التهنیة                                          وآن روزتبریک وتهنیت است
30.هویوم  التبسم                                                                            روز تبسم ولبخند است[۱]
 

 

قال ابوالحسن الرضا (†ع)

وَ اللَّهِ لَوْ عَرَفَ النَّاسُ فَضْلَ هَذَا الْیَوْمِ بِحَقِیقَتِهِ لَصَافَحَتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ فِی کُلِّ یَوْمٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ لَوْ لَا أَنِّی أَکْرَهُ التَّطْوِیلَ لَذَکَرْتُ مِنْ فَضْلِ هَذَا الْیَوْمِ وَ مَا أَعْطَى اللَّهُ فِیهِ مَنْ عَرَفَهُ مَا لَا یُحْصَى بِعَدَدٍ.   ( التهذیب ج۶صفحه۲۵)

بخدا قسم اگر مردم حقیقت روز عید غدیر را می شناختند هر روز ده مرتبه ملائکه با آنها مصافحه می کردند و اگر از طولانی شدن سخن کراهت نداشتم هر آینه در عظمت روز عید غدیر و آنچه را خداوند به عارفین به آن عطا می کند آنقدر می گفتم که قابل شمارش نباشد.

 

[1]  ( اقبال الاعمال صفحه ۴۶۴)