ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - صحن امام رضا (ع) در حرمین کاظ

رئیس ستاد بازسازی عتبات خراسان رضوی گفت: در کاظمین، توسعه حرم مطهر با صحن امام رضا(ع) در باب‌المراد آغاز خواهد شد که پروژه‌ای است که به‌طور ویژه خراسان رضوی در آن نقش دارد و بالغ بر ۶۰ تا ۸۰ میلیارد تومان برآورد هزینه دارد.