ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی - 10سال پیش،غبار غربت همه حرم

کار در عتبات چندان ساده نبود. با وجود همکاری مسئولان و مردم عراق اعم از شیعه و سنی، همواره با بدخواهان روبه‌رو بودیم اما چون خدمت به عتبات عالیات و حرم‌های مطهر را به نوعی ادامه جهاد سال‌های دهه 60 می‌ دیدیم، کارها پیش رفت.