مولوی شیخی خاطر نشان کرد: ما اهل سنت معتقدیم حضرت علی علیه السلام امام ما و امام المتقین است و هر اهل سنتی که این باور را نداشته باشد، ما او را از اهل سنت جدا می دانیم چرا که حضرت تلاش های بسیاری برای وحدت جهان اسلام کردند.