ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی


فرم کسر از حقوق ادارات استان خراسان رضوی

برای دیدن تصویر در ابعاد واقعی بر روی آن کلیک نمائید.


فرم تکمیل مدارک مسئولین روابط عمومی ستادهای شهرستانی

برای دیدن تصویر در ابعاد واقعی بر روی آن کلیک نمائید.