ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی

نجف اشرف و فضیلتهای بیشمار

براي شهر مقدس نجف فضايل فراواني نقل كرده اند...


کمک به باز سازی عتبات چرا؟

ما برای انجام تکلیف الهی  و...


آیا پیاده روی برای زیارت ات

بدون شک هدر دادن عمر و وقت نزد خردمندان کاری جاهلانه و نکوهیده است . هر انسان بصیر و بادرایتی بر این عقیده است که...